Otizm belirtilerine sahip ancak tanı konacak kadar yeterli kriterleri sağlamayan çocuklara verilen tanıya Atipik otizm denir. Atipik otizmde konuşmada zorluk, iletişim kurmada güçlük, gelişimde bozukluklar, tekrarlayıcı konuşmalar, sosyalleşmede sorun yaşama gibi belirtiler bulunur ancak bu belirtiler daha geç yaşlarda ortaya çıkabilir veya tam tanı konmasını engelleyecek şekilde çok az görülebilir.

Atipik otizmin özellikleri

Atipik otizmi diğer otizm türlerinden ayıran en önemli özellik erken tanı ve doğru tedavi yöntemleri ile bireylerin yaşadığı konuşma ve iletişim bozukluklarının aşılarak düzeltilebilir olmasıdır. Yaşanan sorunları aşmanın ve bireyin hayatına normal bir şekilde devam edebilmesinde erken tanının etkisi çok büyüktür. Bu yüzde aileler çocuklarının hareketlerini ve gelişimlerini gözlemlemeli, doktor kontrolleri konusunda hassas davranmalı ve çocukları ile aralarında sağlıklı bir iletişim kurarak takip etmelidir. Eğer çocuk Atipik otizm belirtilerine sahipse hemen bir uzmana danışmalı ve tedavi süreci hızlı bir şekilde başlatılmalıdır.

Atipik otizm tedavisi

Atipik otizm tedavi sürecinde çocuklar özel bir eğitim ve psikoeğitsel terapiler alarak sosyal becerilerini geliştirir, kendilerini daha iyi ifade edebilir, davranış problemleri azalır, bilişsel işlevleri gelişir, takıntıları azalır, konuşma becerileri gelişir ve motor becerileri artar. Otizm rahatsızlığında tedavi sürecine en iyi cevap veren grubun Atipik otizm rahatsızlığına sahip olan grup olduğunu unutmamak gerekir. Tedavi sürecinde ailelerin umutsuzluğa kapılması ve psikolojik olarak olumsuz reaksiyonlar göstermesi çocuğu olumsuz olarak etkiler ve tedaviyi reddetmesine neden olabilir. Bu yüzden tedavi süreci boyunca çocuk desteklenmeli ve bu desteği hissetmesi sağlanmalıdır.

Atipik otizm ve aile eğitimi

Atipik otizm rahatsızlığında uzman kontrolleri ve profesyonel eğitimin yanı sıra aile içinde verilen çeşitli eğitim, iletişim ve oyunlarla desteklenerek tedavi sürecinin hızlanması sağlanabilir. Çocuğun içinde bulunduğu tedavi sürecinde ona destek olunmalı, çocuk teşvik edilmeli, hoşlandığı aktivite ve oyunlar aile içerisinde yapılarak sosyalleşme adına güven verici olgular aşılanmalı ve çocuğa karşı hoşgörülü davranarak yapamadığı eylemlerde çocuğu suçlayıcı davranışlarda bulunulmamalıdır.

Kaynakça:

  • http://www.tavsiyeediyorum.com/makale_14008.html
  • https://otsimo.com/tr/atipik-otizm-nedir-belirtileri-tedavisi/