Otizm Nedir?

Otizm yaşamın ilk 3 yılında, iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan ve ömür boyu devam eden nörolojik bir gelişim bozukluğudur. Çocuğun başkaları ile göz teması kuramaması, adı ile seslenildiğinde bakmaması, söylenenleri duymuyor gibi davranması, bazı sözleri tekrar tekrar alakasız ortamlarda söylemesi, oyuncaklarla oynayamaması, parmağı ile bir şeyi gösterememesi, yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgisiz kalması, akranlarına göre konuşmada geri kalması, sallanma, çırpınma veya aşırı hareketli olması, gözlerinin bir noktaya takılıp kalması, eşyaları döndürme, sıraya dizme, rutin değişikliğine aşırı tepki vermesi, kucaklamak isteyene tepki verip ona yönelmemesi otizmin başlıca belirtilerindendir.

Otizm

Mavi İlmek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi her zaman yanınızda. Bizimle iletişime geçmek için tıklayınız.

Otizm Spektrum Bozukluğu

Her çocuk farklıdır ve çocuklar kendi hızlarında gelişmeye eğilimlidirler. Bununla birlikte, tüm çocukların belirli yaşlara ulaşması gereken bazı gelişimsel dönüm noktaları vardır ve eğer ayak uydurmaya çalışıyorlarsa, otizmli olduklarına dair bir işaret olabilir.

Otizm, insanların dünyayı nasıl algıladıklarını ve başkalarıyla nasıl etkileştiklerini etkileyen, yakın ilişkili bozukluklarının bir spektrumu. Otizm Spektrum Bozukluğu temelde konuşma bozukluğu, tekrarlayıcı ve / veya kompulsif davranış, hiperaktivite, kaygı ve yeni ortamlara uyum sağlama gibi zorlukları içerebilen semptomlarla birlikte bireyin sosyal etkileşimini ve iletişimini etkiler.

Kişiden kişiye değişebilen bir spektrum durumu olarak, belirti ve bulguları tespit etmek zor olabilir. Tüm otizmli insanlar belirli zorlukları paylaşırlar, ancak otizmli olmak onları farklı şekillerde ve farklı şiddet derecelerinde etkilemektedir. OSB olduğu şüphesi olan bireylerin en kısa sürede bir uzman yardımı alması gerekmektedir. Ülkemizde nörologlar, çocuk psikiyatristleri tarafından teşhis edebilmektedir.