Zihin Kuramı Seminerimiz Mavi İlmek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi terapistlerinden Zahire AKTAŞ sunumuyla gerçekleşti. 

Otizmi olan çocuklar tipik olarak zihin okuma konusunda belirgin bir gecikme sergilemekte ve bu alanda normal gelişim gösteren yaşıtlarının sergilediği beceri düzeyine hiçbir zaman yetişememektedirler. Otizm spektrum bozukluğunda yer alan kişiler kendi davranışlarının diğerlerini etkilediğini ve diğer bir kişinin zihin durumunun sosyal ilişkiyi sürdürmek açısından önemini kavramakta zorlanmaktadırlar.

Zihin Kuramı konusunda uzman terapistimiz özel gereksinimli çocuk ile normal gelişim gösteren çocuk arasındaki farkı video örnekleriyle seminerde göstermiştir.