Öğrenme; yaşam boyu süren, bilgiyi algılama, organize etme, depolama ve gerektiğinde bu bilgiyi geri üretmeyi içeren kapsamlı bir süreçtir. Öğrenme, sadece yeni bir beceri kazanma ya da akademik bir alanda yetkinleşme olarak görülmemeli; sosyo-duygusal ve kişilik gelişimini de içeren bir kavram olarak düşünülmelidir.

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme süreci sırasında bireyin bilgi kazanımının güçleşmesi ve öğrenme alanlarının etkin bir şekilde işlev görmemesi halinde ‘Özel Öğrenme Güçlükleri’nden bahsedilir. Özel Öğrenme Güçlüğü; bir çocuğun zekası normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına veya zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

Çocuğun zihinsel geriliği olmamasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğünün en çarpıcı özelliğidir. Bir çocuk için öğrenme güçlüğü okula başladıklarında ve akademik beceriler kazanmakta başarısız olduklarında göze çarpar.

Disleksi:

okuma yazma güçlüğü- gelişimsel okuma bozukluğu Okuma güçlüğü olan çocukların, kronolojik yaş, zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma başarısı beklenenin önemli ölçüde altındadır.

Disgrafi:

Yazılı anlatım bozukluğu-Gelişimsel yazma bozukluğu Yazma güçlüğü olan çocukların, kronolojik yaş, zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda yazma başarısı beklenenin önemli ölçüde altındadır.

Diskalkuli:

Matematik bozukluğu-Gelişimsel aritmetik bozukluk- Matematik bozukluğu olan çocukların, kronolojik yaş, zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda matematiksel becerileri beklenenin önemli ölçüde altındadır.

Sözel olmayan (non verbal) öğrenme güçlüğü: Bu çocuklar, zaman kavramını öğrenme, yön bulma, sıralama, zamanını planlama, isimleri hatırlama, sayıları zihinde canlandırıp görsel olarak sıraya koyma, para hesabında çok zorlanırlar.

Dil gelişimi ve kullanımı, konuşma, okuma-yazma, matematik becerilerini etkileyen bir sorun olduğu için bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini, benlik saygısını etkilemektedir.

Sonuç olarak Özel Öğrenme Güçlüğü olan bireylerde öğrenme ve algılama sorunu yaşam boyu sürmektedir.

KAYNAK: DKT. ZEYNEP KÜÇÜKGÜZEL – MAVİ İLMEK ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ