Disleksi normal ya da normal üstü zekaya sahip bireylerin okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşadığı bir özel öğrenme bozukluğudur. Evet yanlış duymadınız disleksili çocuklar normal ya da normal üstü zekaya sahiptirler. Bu çocukların akademik becerilerde yaşadığı problemler zeka kaynaklı değildir ve bazı nedenlere bağlıdır. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz.

Nörolojik fonksiyonlardaki problemler: Bu, bilginin duyu organları yoluyla dışardan alınıp beyne iletilmesinden, beyinde işlenerek dışarıya aktarılmasına kadar geçen süreçlerden herhangi birinde olan problemi ifade eder.

Genetik faktörler: Aile bireylerinde görülen öğrenme güçlüğü de çocuğa aktarılabilir.

Hafif düzeyde beyin hasarı: Beyinde meydana gelen bir hasar  hafif düzeyde de olsa öğrenme güçlüğüne sebep olabilir.

Öğrenme güçlüğü tanılaması durumunda hiç vakit kaybetmeden eğitime başlamak oluşacak bir çok problemin önüne geçecektir.

Özel Eğt. Uzm. Öğr. KÜBRA ŞİRİN KOYUNÇAL – CV